HARLEY-SESONGEN ER I GANG!

IMG_3866-_20180508-225857_1
Kjøresesongen er endelig her. Vinter-apatien er erstattet med hysterisk opprømthet. Vi skal ut å kjøre våre kjære Harley'er. Det kan ikke bli bedre.

Mange har gjennomført velfunderte sesongforberedelser og utført vedlikehold og oppgradering av både mc, kjøre-utstyr og trafikal tenkemåte.

Det har vært arrangert flere vellykkede temakvelder i H.O.G. Arctic Chapter hvor man har konsentrert seg om førstehjelp, trafikksikkerhet og kolonnekjøring. Disse temakveldene inneholder for så vidt ikke så mye nytt, men har avlet fruktbare diskusjoner og kanskje også åpnet opp for at hver og en av oss klarer å erkjenne at Harleykjøring er en idrett som tidvis kan by på utfordringer.

Ved å lese gjennom og dvele en tanke ved hvert tema i de vedlagte plakatene («Safety» og «Kolonnekjøring»), så vil de fleste av oss sannsynligvis klare å tilegne seg en bedre trafikal empati, forståelse og dømmekraft. Gjennom kunnskap, repetisjon og øvelse vil vi sammen kunne motivere til å etablere sunne holdninger og å utvikle tiltak som resulterer i at utøvelsen av vår felles hobby vil erfares som både sikrere, mer komfortabel og hyggeligere.

Også denne sesongen viderefører H.O.G. Arctic Chapter satsingen på praktisk kjøretrening; såkalt «rustløser-kurs» den 9. juni på NAF-banene i henholdsvis Valnesfjord, Salten og Aspelund ved Finnsnes med kyndige instruktører. Alle detaljene i fm. dette er ikke på plass ennå, men vil publiseres på våre Facebook-sider så snart som mulig. Kontaktpersoner for påmelding vil være: Assistant Director Thor Harry (for Valnesfjord-banen) mob. 97633249 og Assistant Director Ivarna (for Aspelund-banen) mob. 41468297.

De som har deltatt på de nevnte temakveldene og deretter utfører «rustløser-kjøring» på et av stedene vil være kvalifisert til Safe Rider Skills patch og diplom.

Ride safe and have fun!

Vennlig hilsen                                                                                                                                                                                                                             Jeppe                                                                                                                                                                                                             Director                                                                                                                                                                                                              H.O.G. Arctic Chapter

Newsletter Juni 2018
OPEN HOUSE 28.4.2018